אפרת יפה דניאלי BA בניהול ותקשורת,

מנהלת אדמיניסטרטיבית.

אפרת יפה דניאלי

אפרת יפה דניאלי BA בניהול ותקשורת – מנהלת אדימניסטרטיביתאחראית על התקשורת מול מטופלי המרפאה והצוות,

בדרכה הקשובה והנעימה מהווה ציר מרכזי במרפאה המשפחתית שלנו.